ความเป็นมาของ【เพลงชาติไทย】ที่ใครร้องก็น่ารัก มาดูกัน™ on 08/01/2016 rated 5.0 of 5

เพลงชาติไทย ใครร้องก็น่ารัก

ความเป็นมาของ【เพลงชาติไทย】ที่ใครร้องก็น่ารัก มาดูกัน™

ใครรู้บ้าง เพเพลงชาติไทยลงชาติไทยที่เราร้องอยู่ทุกวันนี้ เราร้องเพื่ออะไร งั้นขอตอนรับเข้าสู่เว็บ ข้อมูล เพลงชาติไทย ที่นี่มีครบทุกอย่าง เราจะมาเล่าเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับเพลงชาติไทยเรา ไม่จะเป็น ประวิติความเป็นมาของเพลงชาติไทย ความหมายของเพลงชาติไทย จุดประสงค์ของเพลงชาติไทย เนื้อเพลงชาติไทย เรียกว่ารวมทุกอย่างไว้ในเว็บนี้

เพลงชาติไทย ใครร้องก็น่ารัก ใครร้องก็ได้ใจ

มีคลิปเด็กเล็กร้องเพลงชาติไทยการร้องเพลงชาติ จากหลายๆแบบ หลายชนชาติไว้ครบ ไม่แปลกใจว่าเวลา  เรามองดูเด็กๆร้องเพลงชาติไทย แล้วนึกถึงวัยเด็กสมัยนักเรียนที่เราต้องหัดฝึกร้องเพลงชาติ แล้วไปร้องแข่งกับเพื่อนใครร้องได้ถูกต้อง หรือร้องจบเพลงก่อนกัน นึกแล้ว บวกกับมองเด็กและ ก็น่ารัก เมื่อโตขึ้นมาเราก็ไม่ค่อยได้ร้องเพลงชาติเท่าไหร่ แต่เราก็ยังได้ยินและ

ยืนตรงทำความเคารพเพลงชาติไทยของเรา

ตอน 8 โมงเช้า และ 6 โมงเย็นอยู่เสมอๆเช่นเดียวกัน เวลาเราได้ยินเพลงชาติเรา โดยชาวต่างชาติ นักกีฬารับเหรียญ ชนเผ่าต่างๆ มันรู้สึกรักชาติ และปนมาด้วยความรู้สึกว่าน่ารักจัง ถึงได้บอกว่า ถึงมีคนพูดว่า เพลงชาติไทย ใครร้องก็น่ารัก สำหรับเพลงชาติไทยนั้น กว่าจะมาถึงเพลงชาติไทยที่เราร้องปัจจุบัน นั้นจริงๆแล้ว ก่อนจะมาถึงแบบนี้เรามีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาบ่งบอกความเป็นชาติของเรา

เพลงชาติไทย ความเป็นมา ที่คนไทยต้องรู้

เพลงชาติไทยแรกเริ่มนั้น เป็นชื่อเพลงชาติของสยามและประเทศไทย ในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เริ่มแรกเลย ที่ยังไม่มีเพลงชาติไทยอย่างเป็นทางการ ได้มีการใช้เพลงสรรเสริญพระบารมีเป็นเพลงถวายความเคารพพระมหากษัตริย์ต่างชาติที่เสด็จเยี่ยมประเทศสยามตามธรรมเนียมสากล 

เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา) แต่งเพลงชาติไทยใช้ชั่วคราว เป็นเพลงชาติอยู่ 7 วัน

พระเจนดุริยางค์ (ปิติ วาทยะกร)
พระเจนดุริยางค์ (ปิติ วาทยะกร)

แม้เพลงดังกล่าวไม่ใช่เพลงชาติของประเทศสยามอย่างเป็นทางการก็ตาม แต่ก็ถืออนุโลมว่าเป็นเพลงชาติไทยโดยพฤตินัยตามหลักดังกล่าว ซึงเราจะถือว่าเป็นเพลงชาติ เพลงแรกของไทยไปในขณะนั้น ในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์

แต่งทำนองเพลงชาติไทย โดยพระเจนดุริยางค์ (ปิติ วาทยะกร)

เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี
เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี

ใน พ.ศ. 2475 เมื่อเมืองไทยทำการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เป็นระบอบประชาธิปไตย คณะราษฎรได้ประกาศใช้เพลงชาติไทยมหาชัย ใช้ชั่วคราว  เป็นเพลงชาติอยู่ 7 วัน ประพันธ์เนื้อร้องโดย เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา) เพื่อรอการแต่งเพลงชาติ รอพระเจนดุริยางค์แต่งเพลงชาติ  แต่ไม่ได้รับความนิยมจากประชาชน ต่อมาจึงได้เปลี่ยนมาเป็นเพลงชาติไทยฉบับที่แต่งทำนองโดยพระเจนดุริยางค์ (ปิติ วาทยะกร) เป็นเพลงชาติอย่างเป็นทางการแทนเพลงสรรเสริญพระบารมี

เพลงชาติไทย อดีต – ปัจจุบัน

ขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธ์) ผู้ประพันธ์คำร้องเพลงชาติฉบับแรก

เพลงไทย
ขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธ์) ผู้ประพันธ์คำร้องเพลงชาติฉบับแรกสุด

พระเจนดุริยางค์ (ปิติ วาทยะกร) เป็นผู้ประพันธ์ทำนองเพลงชาติไทยในสถาณะการณ์ไม่ปกติ ให้ขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธ์) เป็นผู้ประพันธ์ โดยคำร้องที่แต่ขึ้นนั้นมีความยาว 2 บท สันนิษฐานว่าเสร็จอย่างช้าก่อนวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2475 เนื่องจากมีการคันพบโน้ตเพลงพร้อมเนื้อร้องซึ่งตีพิมพ์โดยโรงพิมพ์ศรีกรุง ซึ่งลงวันที่ตีพิมพ์ในวันดังกล่าว ได้รับความนิยมจากประชาชนทั่วไปก็ตาม แต่เพลงนี้ก็ยังไม่ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการว่าเป็นเพลงชาติ และมีการจดจำต่อๆ กันไปเรื่อยๆ โดยไม่มีใครรู้ที่มาชัดเจน

เพลงชาติไทย ในยุคต่างๆ – ปัจจุบัน

เพลงชาติสยามฉบับราชการ พ.ศ. 2477 รัฐบาลได้จัดประกวดเนื้อร้องเพลงชาติไทยขึ้นใหม่  การประกวดเพลงชาติในครั้งนั้นได้ดำเนินการประกวดเพลงชาติ 2 แบบ คือ

ฉันท์ ขำวิไล ผู้ประพันธ์เพลงชาติสยาม
ฉันท์ ขำวิไล ผู้ประพันธ์เพลงชาติสยาม

เพลงชาติแบบไทย ประพันธ์ขึ้นโดยดัดแปลงจากดนตรีไทยเดิม ผลคือ “มหานิมิตร” ซึ่งประพันธ์โดย จางวางทั่ว พาทยโกศล ดัดแปลงมาจากเพลงหน้าพ­าทย์สำคัญของไทยที่มีชื่อว่า “ตระนิมิตร” ให้สามารถบรรเลงเป็นทางสากล แต่ไม่ประกาศใช้เป็นทางการเพราะ เพลงชาติมีลักษณะที่บ่งบอกถึงความ­ศักดิ์สิทธิ์ หากมีการใช้อยู่ 2 เพลง จะทำให้คลายความศักดิ์สิทธิ์ลง จึงได้ตัดสินใจไม่เสนอเพลงชาติแบบไทยที่ได้คัดเลือกไว้

เพลงชาติแบบสากล ใช้ทำนองเพลงซึ่งประพันธ์โดยพระเจนดุริยางค์เป็นทำนองเพลงชาติแบบสากล สำหรับบทร้องนั้นได้คัดเลือกบทร้องของขุนวิจิตรมาตราซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมเป็นบทร้องชนะเลิศ และได้เพิ่มบทร้องของนายฉันท์ ขำวิไล ซึ่งเป็นบทร้องที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศเข้าอีกชุดหนึ่ง คณะรัฐมนตรีได้ประกาศรับรองให้เป็นบทร้องเพลงชาติฉบับราชการเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2477 แบบกลอนสุภาพ (กลอนแปด) ความยาว 4 บท แต่ละบทมี 4 วรรค ผลงานของแต่ละคนจึงมีความยาวของบทร้องเป็น 16 วรรค เมื่อนำมารวมกันแล้วจึงทำให้บทร้องเพลงชาติทั้งหมดมีความยาวถึง 32 วรรค ซึ่งนับว่ายาวมาก หากจะร้องเพลงชาติให้ครบทั้งสี่บทจะต้องใช้เวลาร้องถึง 3 นาที 52 วินาที

เพลงชาติสยามฉบับสังเขป พ.ศ. 2478

ในปี พ.ศ. 2478 รัฐบาลของพระยาพหลพลพยุหเสนาได้ออกระเบียบการบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติ ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2478 (มีผลบังคับใช้ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ปีเดียวกัน) ระเบียบดังกล่าวนี้ได้มีการกำหนดให้แบ่งการบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติออกเป็น 2 แบบ คือ การบรรเลงแบบพิสดาร (บรรเลงตามความยาวปกติเต็มเพลง) และการบรรเลงแบบสังเขป ในกรณีของเพลงชาตินั้น ได้กำหนดให้บรรเลงเพลงชาติฉบับสังเขปในการพิธีที่เกี่ยวข้องกับประชาชน สโมสรสันนิบาต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพิธีปกติ ส่วนการบรรเลงแบบเต็มเพลงนั้นให้ใช้ในงานพิธีใหญ่เท่านั้น  ท่อนของเพลงชาติที่ตัดมาใช้บรรเลงแบบสังเขปนั้น คือท่อนขึ้นต้น (Introduction) ของเพลงชาติ (เทียบกับเนื้อร้องเพลงชาติฉบับปัจจุบันก็คือตั้งแต่ท่อน สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลี จนจบเพลง) ความยาวประมาณ 10 วินาที ไม่มีการขับร้องใดๆ ประกอบ

เพลงชาติไทย สมัยก่อน

เนื้อเพลงชาติไทย ทุก เวอร์ชั่น

ทำนองและเนื้อเพลงชาติไทยเก่าขับร้องอย่างไร

เนื้อเพลงชาติไทยเก่า สมัยปี พ.ศ. 2475 - 2477  เพลงชาติสยามของเรานั้นมีการเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่สมัยอดีต เพื่อที่จะได้ปรับปรุงให้ได้เป็นเพลงประจำชาติไทยที่ไพเราะมากขึ้น ขับร้องง่ายขึ้นแต่ว่าทำนองเพลงชาติไทยนั้นก็ยังคงทำนองเดิมเอาไว้ตั้งแต่สมัยนั้นเลย เรามาดูกันว่าเนื้อร้องเพลงชาติไทยนั้นเป็นอย่างไรทำนอง: พระเจนดุริยางค์ (ปิติ วาทยะกร) คำร้อง: ขุนวิจิตรมาตรา (บทที่ 1 และบทที่ 2) แต่งเมื่อ พ.ศ. 2475 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2477 ทำนอง: พระเจนดุริยางค์ (ปิติ วาทยะกร) คำร้อง: ฉันท์...

เพลงชาติไทย พ.ศ. 2482 – ปัจจุบัน

 เพลงชาติไทย พ.ศ. 2482 – ปัจจุบัน

gr]'=k9bwmp1ในปี พ.ศ. 2482 “ประเทศสยาม” ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ประเทศไทย” รัฐบาลจึงได้จัดประกวดเนื้อร้องเพลงชาติไทยใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อประเทศ โดยกำหนดเงื่อนไขยังคงใช้ทำนองของพระเจนดุริยางค์อยู่เช่นเดิม แต่กำหนดให้มีเนื้อร้องความยาวเพียง 8 วรรคเท่านั้นและปรากฏคำว่า “ไทย” ซึ่งเป็นชื่อประเทศอยู่ในเพลงชาติไทยด้วย

ผลการประกวด เนื้อร้องเพลงชาติไทย

ผลการประกวดปรากฏว่าเนื้อร้องของพันเอกหลวงสารานุประพันธ์ ซึ่งส่งประกวดในนามกองทัพบกได้รับรางวัลชนะเลิศ รัฐบาลไทยจึงได้ประกาศรับรองให้ใช้เป็นเนื้อร้องเพลงชาติไทย โดยแก้ไขคำร้องจากต้นฉบับที่ส่งประกวดเล็กน้อย เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2482 และใช้เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันเนื้อร้องของหลวงสารานุประพันธ์ ซึ่งส่งประกวดในนามกองทัพบกไทยก่อนแก้ไขเป็นฉบับทางการ

 ปรากฏคำว่า “ไทย” ซึ่งเป็นชื่อประเทศอยู่ในเพลงชาติไทย ถึง 12 คำ

การประกวดเพลงชาติไทยครั้งนี้ได้ปรากฏหลักฐานว่ามีกวีและผู้มีชื่อเสียงในทางการประพันธ์เพลงหลายท่าน เช่น เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี แก้ว อัจฉริยะกุล ชิต บุรทัต เป็นต้น ซึ่งรวมถึงผู้ประพันธ์เนื้อเพลงชาติไทยสองฉบับแรก (ขุนวิจิตรมาตรา และฉันท์ ขำวิไล) ได้ส่งเนื้อร้องของตนเองเข้าประกวดด้วย แต่ปรากฏว่าไม่ผ่านการตัดสินครั้งนั้น เฉพาะเนื้อร้องที่ขุนวิจิตรมาตราแต่งใหม่นั้น ปรากฏว่ามีการใช้คำว่า “ไทย” ถึง 12 ครั้ง

มารู้จัก การเคารพธงชาติไทย ร้องเพลงชาติไทย

การเคารพธงชาติไทย ร้องเพลงชาติไทย ทำไม เวลา 8 โมงเช้า และ 6 โมงเย็น

flag

สงสัยกันใช่หรือเปล่า ว่าทำไมเราถึงต้องเคารพธงชาติ หรือ ร้องเพลงชาติ เวลา 8 โมงเช้า และ 6 โมงเย็น ทุกวัน มีที่มาทีไป กันอย่างไร ทำไมต้องเวลานี้ทุกวัน มาตั้งแต่เด็กยังโตเป็นผู้ใหญ่ จริงมีที่มาที่ไปอย่างไร มีความหมายอะไรถึงต้องเคารพธงชาติไทย ร้องเพลงชาติไทย ทำไม เวลา 8 โมงเช้า และ 6 โมงเย็น เราไปหาคำตอบกัน

ที่ธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา พร้อมกับมีการ ขับร้องเพลงชาติไทย จะมีขึ้นในช่วงเวลา 8 โมงเช้า และช่วงเวลา 6 โมงเย็น

นายธานินทร์ กรัยวิเชียร
นายธานินทร์ กรัยวิเชียร

เพราะ สมัยหนึ่งนายธานินทร์ กรัยวิเชียร เป็นนายกรัฐมนตรี รัฐบาลลงมติเห็นชอบในหลักการตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอให้กำหนดเวลาชักธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาเวลา 08.00 น. และเชิญธงลงจากเสาเวลา 18.00 น. และเชิญชวนให้ข้าราชการหยุดยืนเคารพธงชาติในเวลา 08.00 น. เพื่อเป็นตัวอย่างอันดีแก่ประชาชนทั่วไป โดย ออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องระเบียบการชักธงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2519 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2519 เป็นตัวอย่างที่ดี ให้กับประชาชนคนไทยทั่วประเทศ ได้กระทำและปฏิบัติตามสืบต่อกันมา

นอกจากการบรรเลงเพลงชาติไทย ในเวลา 08.00 น. และ 18.00 น. ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์

เพลงชาติไทย5การแพร่ภาพวีดิทัศน์ประกอบเพลงชาติไทย ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ในประเทศไทยช่องต่างๆ อีกด้วย ซึ่งเดิมแต่ละสถานีฯ จะเป็นผู้จัดทำวีดิทัศน์ประกอบขึ้นเอง ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 รัฐบาลไทยมีนโยบายให้สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดทำวีดิทัศน์กลางขึ้น เพื่อเผยแพร่โดยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ไทยทุกแห่ง ในรูปแบบเดียวกันทั่วประเทศ โดยเริ่มใช้วีดิทัศน์ดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป

ตามประกาศคณะการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2556 กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตที่ใช้คลื่นความถี่ให้บริการทั่วไปต้องจัดให้ออกอากาศเพลงชาติไทยทุกวันในเวลา 08.00 น. และ 18.00 น.

เพลงชาติไทย ในยุคต่างๆ

ความหมายและประวัติของเพลงชาติไทยในปัจจุบัน

ธงชาติและเพลงชาติไทย เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทย

 รู้จักเสียงที่คุ้นเคย “ธงชาติและเพลงชาติไทย เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทย” เขาคือใคร?

ประพันธ์ หิรัญพฤกษ์
ประพันธ์ หิรัญพฤกษ์ ภาพจากผู้จัดการ

เราได้ยิน เสียงอันทรงพลัง และปลุกเลือดรักชาติในตัว ก่อนจะมีการเคารพธงชาติ กันทุกเช้า8 โมงเช้าและ 6 โมงเย็น ก่อนเพลงชาติไทยจะดังขึ้นมาทั่วประเทศ เจ้าของเสียงพูดดังกล่าวซึ่งเป็นอดีตผู้ประกาศข่าวของกรมประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนทุกท่านยืนตรงเคารพธงชาติ

“ธงชาติและเพลงชาติไทย เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทย
เราจงร่วมใจกันยืนตรงเคารพธงชาติ ด้วยความภาคภูมิใจในเอกราช
และความเสียสละของบรรพบุรุษไทย”

ประพันธ์ หิรัญพฤกษ์ เจ้าของเสียงพูด “ธงชาติและเพลงชาติไทย” 

เสียงแห่งความเป็นชาติประกาศก้อง พร้อมกับถ้อยคำย้ำเตือนถึงคุณค่าของความเป็นชาติ ของ ประพันธ์ หิรัญพฤกษ์ ที่ก่อนเพลงชาติไทยดังบรรเลง ในทุกออกมาเชิญชวนเคารพธงชาติไทย พร้อมกัน อดีตผู้ประกาศข่าวของกรมประชาสัมพันธ์  ปัจจุบัน เกษียนราชการและออกมาใช้ชีวิตเรียบง่าย ขณะที่ยังทำงานรับใช้มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

ประพันธ์ หิรัญพฤกษ์ เคยเป็นนักดนตรีอยู่วงสุนทราภรณ์เห็นผู้ประกาศข่าวเขามาดูดนตรี จึงรู้สึกสนใจและลองไปสอบ แล้วก็สอบผ่าน เข้าทำงานรับราชการเมื่อปี พ.ศ. 2510 ที่กรมประชาสัมพันธ์ ในตำแหน่งผู้ประกาศข่าว รวมเวลาที่รับราชการมาก็เกือบ 40 ปี

เสียงเชิญยืนตรงเคารพธงชาติและเพลงชาติไทยในเวลาแปดนาฬิกาตอนเช้า และสิบแปดนาฬิกาในตอนเย็น

สำหรับเราคนไทย คงคุ้นเคยกันดีกับเสียงประกาศขึ้นต้นก่อนการ ร้องเพลงชาติไทย แต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา อาจกล่าวได้ว่า หลายคนนั้น รู้เสียงแต่ไม่รู้หน้า เจ้าของเสียงนี้ คือคุณประพันธ์ หิรัญพฤกษ์ ที่เป็นเอกลักษณ์ ลักษณะคุณภาพของผู้ที่เป็นผู้ประกาศของกรมประชาสัมพันธ์ เสียงของวิทยุประเทศไทยมีลักษณะที่คล้ายๆ กัน คือเสียงต้องทุ้มนิดๆ แต่จุดสำคัญนั้นอยู่ที่การอ่านข่าวที่ลื่นไหล ไม่มีปัญหาของการอ่าน อักขระชัดเจนในภาษาไทย นี่คือสิ่งสำคัญมากกว่า

ดาวน์โหลด เพลงชาติไทย ฟรี

คอร์ดเพลงชาติไทย

เพลงชาติไทย (Cover Guitar) เล่นง่ายมากคอร์ดเพลงชาติไทยของจริง

อย่าพึ่งชินกับเพลงชาติไทยแบบเสียงดนตรีปกติเพราะว่ายังมีเป็นคอร์ดเพลงชาติไทย กีต้าร์ ที่น่าฟังเราเองที่ชอบการเล่นกีตาร์ก็สามารถที่จะนำเอาคอร์ดนี้ไปฝึกเล่นเพลงชาติได้อีกด้วย  เพลง ชาติ ไทย ล่าสุดนี้เราก็ได้มาตั้งแต่สมัยปี พ.ศ. 2477 เลย วันนี้เราจะเป็นเพลงชาติไทย (Cover Guitar) มาฝห้ลองฟังกันดูhttps://www.youtube.com/watch?v=B5H9dgfl6Cgคอร์ดเพลงชาติไทยนี้ไม่ใช่เพลง ชาติ ไทย เก่า สุด แต่เป็นเพลงสมัยใหม่แต่ว่า ไม่ว่าจะทำนองไหนก็เป็นทำนองเดียวกันอยู่ดีเพราะว่าเพลงชาติไทยที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบัน คอร์ดเพลงชาติไทย กีต้าร์ นี้สำหรับใครที่ต้องการเล่นเพลงลองนำคอร์ดเพลงด้านล่างนี้ไปสำหรับด้านล่างนี้เป็นทำนองเพลงชาติไทยของจริง ลองฟังกันดูเลย https://www.youtube.com/watch?v=sMCaqI3An1c

คอร์ดเพลงชาติไทยแจกฟรี

แจกฟรีคอร์ดเพลงชาติไทยฉบับปัจจุบัน  เรามีคอร์ดเพลงชาติไทยมาแจกสำหรับทุกท่านที่ต้องการจะนำคอร์ดไปเล่น ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดนตรีกีตาร์ เปียโน คอร์ดเพลงนี้เป็นเหมือนกันโน็ตเพลงนั่นเอง ซึ่งจะมีเนื้อเพลงชาติไทยอยู่ในนั้นด้วยเช่นกัน ซึ่งเราจะนำมาแจกให้คลิกอ่านและเล่นไปได้ตามภาพด้านล่างนี้เลยแบบไหนถึงจะเรียกว่าเป็นคอร์ดเพลงชาติไทยอย่างเต็มตัวเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วก็มักจะลักษณะต่างกันเพราะว่า เครื่องดนตรีแต่ละชนิดนั้นมันก็อาจจะต่างกันไปบ้าง สำหรับคนที่ต้องการจะเล่นเพลงชาติไทยก็ลองมาทำความเข้าใจประวัติเพลงชาติไทยกันบ้างเพื่อที่จะได้ความรู้เกี่ยวกับเพลงชาติไทยด้วย เรามาลองฟังเพลงชาติไทยกันดูก่อนที่เราจะไปเล่นให้ได้เป็นทำนองที่ถูกต้องhttps://www.youtube.com/watch?v=sMCaqI3An1c

คืนความสุขให้ประเทศไทยกับการร้องเพลงชาติไทย

อยู่ประเทศไทยมีความสุขมากที่สุดแล้วเเม้ไม่ต้องใช้เพลงคืนความสุขให้ประเทศไทยเลยก็ตาม เพราะว่าประเทศไทยมีเพลงประจำชาติอย่างเพลงชาติไทย โดยทุกคนที่เป็นคนไทยหรือคนที่อยู่ในประเทศไทยนาน ๆ ไป สำหรับคนที่อยากจะเล่นดนตรีเพลงชาติไทยนั้นก็ง่ายนิดเดียวเพียงแค่ค้นหาคอร์ดเพลงชาติไทยที่ต้องการจากนั้นก็ไปฝึกเล่นกันได้เลย เนื้อเพลงชาติไทย ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย เป็นประชารัฐ  ไผทของไทยทุกส่วน อยู่ดำรงคงไว้ได้ท้งมวล ด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี ไทยนี้รักสงบ  แต่ถึงรบไม่ขลาด เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่ สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลี เถลิงประเทศชาติไทยทวีมีชัย  ชโยคอร์ดเพลงชาติไทยนั้นก็มีหลายเวอร์ชั่นเหมือนกันสำหรับความยาวของเพลงก็ไม่ยาวนัก เพลงชาติไทยยาวกี่นาทีคงจะตอบไม่ได้เพราะว่ามันยาวไม่ถึงนาทีเสียด้วยซ้ำไปนั่นเอง พลงชาติไทย  เป็นสิ่งที่แสดงถึงความเป็นเอกราชของาชาติไทย  ในเนื้อเพลงจะแสดงถึงความเป็นมาของชาติไทย  ที่ต้องการปลูกฝังให้คนไทยเกิดความสามัคคี  รักชาติ  และเสียสละเพื่อชาติเราจะร้องเพลงชาติไทย  เมื่อมีการเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสา  หรือเชิญธงชาติลงจากยอดเสาเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อธงชาติ  ดังนั้น  ในทุก ๆ เช้าก่อนเข้าเรียน  นักเรียนทุกคนต้องเข้าแถวร้องเพลงชาติไทยในขณะที่ตัวแทนนักเรียนเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาhttps://www.youtube.com/watch?v=sMCaqI3An1cในปี พ.ศ. 2482...

คอร์ดเพลงชาติไทยพร้อมเนื้อร้องเพลงชาติไทยฉบับเต็ม

อยากได้คอร์ดเพลงชาติไทยพร้อมกับเนื้อร้องเพลงชาตืไทยกันใช่ไหม ปกติแล้วคนที่เขียนเพลงกับคนแต่งเพลงก็มักจะคนละคนกัน แต่ว่าสมัยนี้ก็มีเยอะแล้วเหมือนกันที่คนเขียนกับคนใส่ทำนองคนเดียวกันได้ แต่สำหรับเพลงชาติไทยนั้นมีคนที่แต่่งเนื้อเพลงและเเต่งทำนองเอาไว้ตั้งแต่สมัยอดีตแล้ว ทํานองเพลงชาติไทย ใครแต่งบางคนอาจจะยังคงสงสัยกันอยู่ซึ่งเนื้อเพลงชาติไทยในเราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้ก็คือทำนอง: พระเจนดุริยางค์ (ปิติ วาทยะกร) คำร้อง: พันเอก หลวงสารานุประพันธ์ (นวล ปาจิณพยัคฆ์) ในนามกองทัพบก  ด้านล่างนี้เป็นคอร์ดเพลงชาติไทยแบบง่าย ๆ ให้ทุกท่านนำไปฝึกเล่นกันได้เลยคนแต่งเพลงชาติไทยในสมัยนั้นอาจจะไม่ได้คิดว่าต้องใส่ทำนองลงไปอย่างไรแต่ก็แต่งออกมาให้มีความหมายและบ่งบอกถึงความเป็นประเทศไทยมากที่สุด คอร์ดเพลงชาติไทยในวันนี้เราก็ยังคงทำนองเดิมมาตั้งแต่เดิมอยู่แล้ว ใครที่อยากจะเล่นเพลงชาติไทยอยู่ลองนำคอร์ดนี้ไปหัดเล่นกันดูhttps://www.youtube.com/watch?v=sMCaqI3An1c 

Animation เพลงชาติไทย เพื่อเด็กไทยให้ฝึกร้องเพลงชาติกัน

เพลงชาติไทย ไม่แพ้ชาติใดในโลก

 รวบรวมวินาทีแห่งความภาคภูมิใจ เมื่อธงชาติและเพลงชาติไทย ดังกระหึ่มเวทีกีฬาโลก 

Se08pt1เวลาเราได้ยินเพลงชาติไทยดังกระหึ่ม ในเวลาทีการแข่งขันเวทีต่างๆ ระดับนานาชาติ มันรู้สึกภูมิใจเมื่อธงชาติไทยได้ขึ้นสู่ยอดเสา

เพราะการร้องคลอกับเพลงชาติไทยที่เป็นดนตรีบรรเลง วินาทีแห่งความภาคภูมิใจ เมื่อธงชาติและเพลงชาติไทย ดังไกลถึงต่างแดน เพลงชาติไทย เรียกแรงใจก่อนทำการแข่งขัน การร้องเพลงชาติไทย ยินดีเเละภาคภูมิใจกับนักกีฬาที่เป็นตัวแทนของคนไทยทั้งประเทศ  ยิงเวลาที่ไทยเราได้รับเหรียญ เมื่อเพลงชาติไทยบรรเลง พร้อมธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสา เพลงชาติไทยดังกึกก้อง รู้สึกฮึกเหิม และขนลุกอยู่เสมอ ช่วงเวลาแห่งความภาคภูมิใจ เมื่อเพลงชาติไทยดังขึ้นในพิธีมอบเหรียญรางวัล ผู้ทำให้คนไทย มีสุขทั้งประเทศ  ย้อนไปครั้งแรกที่ สมรักษ์ คำสิงห์ ได้เหรียญทองโอลิมปิกเหรียญแรกให้ชาวไทย วินาทีที่ขึ้นรับเหรียญรางวัล เราะจรู้สึกถึงความยิ่งใหญ่ของเพลงชาติไทยเราอย่างชัดเจน

ร้องเพลงชาติไทยกันเถอะ เพลงชาติไทย ใครร้องก็น่ารัก 

เด็กเกาหลีหัดร้องเพลงชาติไทย ทั้งฮาและน่ารัก

เด็กอนุบาลประสานเสียงร้องเพลงชาติไทย ดูแล้วต้องยิ้ม

น้องแก๋มร้องเพลงชาติไทย น่ารักมาก ต้องลองฟัง!

เด็กดอย ร้องเพลงชาติไทย น่ารักๆ ลองฟังกันดูแล้วจะยิ้มไม่หุบ

น้องเตร้องเพลงชาติไทยน่ารัก ๆ มาฝึกร้องเพลงชาติไทยและอมยิ้มไปพร้อมกันเลย

เพลงชาติไทย Cover Guitar + tab สำหรับคนอยากจะเล่นกีตาร์

เด็กอายุ 1 ปี 7 เดือน ร้อง เพลงชาติไทย ร้องได้ขนาดนี้สุดยอดเลย!

เพลงชาติไทย Cover by ลูกครึ่งจีน

เพลงชาติไทยที่ร้องได้ฮา ปนน่าสงสาร Cover เพลงชาติไทย น้ำตาจิไหล

มุ้งมิ้งมาก! เด็กน้อยฝรั่งร้องเพลงชาติไทย

เพลงชาติไทยในต่างแดนโดย ทาทา ยัง เพราะมาก

มาดูน้องBambam GOT7 ออดิชั่นเข้า JYP ด้วยเพลงชาติไทยกัน

โน๊ตเพลงเพลงชาติไทย

เคยเห็นกันหรือยังสำหรับโน้ตเพลงชาติไทย ทั้งที่เป็นของเพลงชาติไทยสมัยก่อนและสมัยปัจจุบัน เครื่องดนตรีที่ชนิดที่สามารถวางคอร์ดได้ก็ต่างเอามาบรรเลงเพลงชาติไทยได้เหมือนกันทั้งนนั้น โดยเฉพาะคนที่เป็นนักดนตรีก็ต้องฝึกโน๊ต เพลง ชาติ ไทย เอาไว้บ้าง เพราะว่าในบางโอกาสอาจจะได้เล่นก็เป็นได้ เอาล่ะเรามาดูกันเลยว่าเพลงชาติไทยนั้นโน็ตเป็นอย่างไรบ้าง โน้ตเพลงชาติไทยปัจจุบันอาจจะเป็นโน้ตของดนตรีที่เป็นสากล สำหรับคนที่เรียนทางด้านนี้มาเท่านั้นถึงจะสามารถที่จะอ่าน โน๊ ต เพลง ชาติ ไทย นี้ได้และสามารถที่จะบรรเลงออกมาได้ไพเราะ หากต้องการจะเล่นเป็นการฝึกก็ทำให้เราเล่นเป็นได้ง่าย ๆ เลย  ต่อมาเรามาดูเพลงชาติไทยเก่ากันบ้างว่าเป็นอย่างไร โน๊ตเพลงชาติไทยเก่า ใครชอบที่จะเล่นเพลงชาติตามโน้ตเพลงฉบับไหนก็เลือกไปฝึกฝนเล่นกันดู แต่ยังไงเราก็ต้องยังคงร้องเพลงชาติไทยให้ได้ทุกวันและมีการเคารพธงชาติอยู่ทุกวันเพื่อแสดงว่าเราเป็นคนไทยและรักแผ่นดินของเรามากแค่ไหน